บริษัทมีจำหน่ายเฟืองโซ่ทุกเบอร์ทุกขนาด แบบมีดุมและไม่มีดุม ราคาถูก
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย