ใบปาดสายพาน/Primary Belt Cleaner ของ FLEXCO® เป็นสินค้าที่มียอดขายอันดับ 1 ทั่วโลก โดยใบปาดมีวิวัฒนาการร่วม 40 ปี โดยมีการออกแบบโดยวิศวกรของสหรัฐอเมริกาทำคำนึกวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุนแต่ทนทานขึ้น
ใบปาดสายพานเพื่อลูกกลิ้งแบบหลังเต่า
MMP
ยางปาดสายพานลำเลียงรุ่น MMP เหมาะสมแก่งานหนักที่จำเป็นต้องแรงกดสูง โดยท่านสามารถโทรเพื่อรับคำปรึกษาเรื่องใบปาดสายพาน
MSP
ใบปาดสายพาน/ยางปาดสายพาน Belt Cleaner Product ของ FLEXCO® รุ่น MSP
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย