FLEXCO USA แนะนำเครื่องมือต่อสายพานรุ่นใหม่ครับ AMIGO™
10 กุมภาพันธ์ 2558 (3,004 คน)


FLEXCO USA แนะนำเครื่องมือต่อสายพานรุ่นใหม่ครับ


Novitool รุ่น AMIGO สามารถต่อสายพานใยสังเคราะห์ (Polyester) และสายพานยูรีเทน (Polyurethane) แบบไม่มีเส้นใยผ้า โดยเครืองมือนี้มีใบมีดตัดสายพานในตัว น้ำหนักเบา และมีแผงป้องกันความร้อน ซึ่งโดยปกติแล้วการต่อสายพานแบบไม่มีผ้าใบจะทำโดยการนำเหล็กรนไฟแล้วนำมาแตะตัวสายพานเพื่อให้ละลาย แล้วจึงนำสายพานมาต่อกัน โดยการทำด้วยวิธีเก่านี้จะทำไห้รอยต่อสายพานไม่เข็งแรงและไม่ได้องศาที่ถูกต้อง Novitool® Amigo™ นั้นสามารถต่อสายพานให้เรียบเนียนโดยมีที่ยึดสายพาน และมีการคุมความร้อนในตัวเพื่อไม่ไห้สายพานชำรุด

เนื้อหาอื่นๆ
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย